گۆتار

ئاشۆپێن سپی د دۆرهێلەکێ رەش دا

سارە ئەدریس

هەردەما تاریێ دونیا هەمبێز کربا و شەڤەک تاری و بێ چارە بسەر مرۆڤان دا هاتبا و خودایێ من نڤستن ئێخستبا چاڤێن مرۆڤان دا.

من و ئاشۆپێن خوە، خوە ژ ڤێ شەڤێ و ڤێ تاریا پر ب ئازار و بێ چارە بێ بەهر نەدکر من، و ئاشۆپێن خوە باش دزانی کو چجاران نە نڤستن و نە ژی شەڤ نابنە ئەگەرێن چارەسەرکرنا ئاریشێن مە یان کێمکرنا خەمێن مە. ئەها ژبەر ڤێ یەکێ یە ئەز ب درێژاهیا شەڤێ دمینم هشیار و ئاشۆپان دسەرێ خوەدە دروست دکەم ،

هەر دەم ئاشۆپێن من راستینە و من شیان هەنە بئینمە د دۆرهێلی دا و بکەمە راستی لێ ئەڤ دۆرهێلێ رەش، رەشاتیا خو هەمی ل سەر ئاشۆپان دا زال کریە و ئەڤان مرۆڤان وەسا باوەری بۆمن چێکریە کو هەردەم ئاشۆپ درەون بتنێ دیمەنەکە مرۆڤ دسەرێ خوەدە دروست دکەت و دشیانێن چ مرۆڤان دا نینە بکەنە راستی.

تا نەها ژی تێنەگەهشتیمە چ پەیوەندی دناڤبەرا شەڤێ و ئازاران دا هەیە؟!

هەردەما شەڤ بهێت ئەم وەسا هەست پێدکەین ئەم چەند د زێدەینە د ڤێ دونیایێ دا کە شەڤ دهێت و ئەم چەند د بێ لایەنین و د دلێ هیچ ئادەمەکی دا ئەم نینین.

شەڤەک ژ شەڤێن زڤستانێ کو ل وێ شەڤێدا پتر ژ گەلەکیێ باران دباری و دەنگێن عەوران نەهێلا نڤستن بهێتە دچاڤێن من دا من ژی بریار دا ئاشۆپان بینم دیوانا خوە و شەڤێ و دگەل باخڤم کا ئەرێ راستە بجهــ ئینانا وان دەرەوە و چجاران بجهـ نایێن!؟

من ئاشۆپەک بۆ خوە دروستکر ئەز کوور کوور و ب تەرکیز چومە دناڤدا من وەسا ئانی بەر چاڤێن خوە ئەڤ مرۆڤە هەمی ژنووی ژدایک ببن و چ کەسێن مەزن نەئێنە درێیا مرۆڤی دا و ئازادیا مرۆڤی نەبەن و مرۆڤی نەکەنە د بازنەکی دا یان دناڤ هندەک دەستور و یاسایان دا.

خوەزی مرۆڤ ب درێژاهیا ژیانێ یێ ئازاد با د هەر کارەکی دا یان ژی بەری ئەم ژدایک بوبان خودای کەسەک دی وەک ئادەمی ئینابە سەر دونیایێ و هەر ژدەستپێکێ ئازادیا مە بمە پەخشیبا بەری کو ئەڤ مرۆڤێن خوە مەزن ددانن ئەم کرباینە د چارچۆڤەکێ گرتی دا و تژی ژ دەستوور و یاسایا مرۆڤی ئازادیا نڤێسین و هزر و بوچونا هەبا ب لێبوورین ڤە مە هەمی کەسان ئازادیا نڤێسینێ نینە کو هەر تشتەکێ د هزرا مرۆڤی دا مرۆڤ لسەر کاغەزەکێ سپی بنڤێسیت. لێ ب بورینا دەمی دێ دیاربیت کو هزرێن مرۆڤی وەکی فێقیەکی دێ چێبیت و پاش گەشە کەت و ئەو بخوە وەکی ژدارێ دکەڤیت ئەها وەسا دێ هزرێن مەژی کەڤنە سەر کاغەزەکێ سپی لێ پشتی مێژوویا هزرێن مە بسەرڤە دچیت و بەهایی خوە نەمینیت وەکی وی فێقیێ پشتی مێژوویا وی بسەرڤە چووی و ژ چقێن دارێ کەفتی و کەسێ گرنگی پێ نەدای !

ژ نشکانڤە ئەو ئاشۆپ ئاخفت و گوت:

_لڤێرە براوەستە

ئەز: بۆچی ؟

ئاشۆپ: تە نهۆ نیشا من دا کو ئاشۆپ درەون و چ جاران بجهـ نائێن!!

ئەز: ما من تشتەکێ شاش گوت هەتا توو وەسا بێژی؟!!!!

ئاشۆپ: بەلێ تە گوت مرۆڤ ژنوی ژدایک ببن و یێ ئازاد بیت دهەر کارەکی دا!

ئەز: ما ئەڤە شاش بوو من گوت؟!!!

ئاشۆپ: بەلێ گەلەک ژی شاش بوو !

ئەز: بۆچی؟!!!

ئاشۆپ: ما توو ئەڤێ هزرێ ژ مرۆڤان دکی یان ژی چ کەس نەبن بهێنە درێیا مرۆڤی دا و ئازادیا مرۆڤی نەبن و ئەم هەمی ژنوی ژدایک ببن و ئەو مە فێری خواندن و نڤێسینێ بکەت و هەر تشتەکێ باش؟ توو هزرەکا وسا باش ژ مرۆڤان دکی!؟؟؟

ئەز: ئەرێ ما چییە ئەو یێ مەزنە و هەمی تشتی دزانیت ئەم ژنوی دێ ژدایک بین و ئەو مە فێرکەت ما چ تێدایە؟

ئاشۆپ: توو چەندا بێ مێشکی!؟

ئەز: ڤێجە بۆچی ئەز یا بێ مێشکم!!!!!؟

ئاشۆپ: ژبەر تە هزرەکا وەسا باش ژ مرۆڤان کر ما توو نزانی ئەگەر مرۆڤ ژنوی ژدایک ببن و بتنێ ئێک کەس یێ مەزن بیت دێ ئەو کەس چیت هەول دەت ل دەستپێکێ دونیایێ ئێختە بن دەستێن خوەڤە و چەند جۆرێن تشتان لسەر ڤێ دونیایێ هەینە دێ خوە پێڤە مژویل کەت و ئەم یێن ژنوی ژدایک بوین دێ مە ژبیرکەت و بێژیت بلا مەزن ببن و ئەو بخوە فێرببن و بکەڤنە بن دەستێن من ڤە توو ژی دزانی ئەگەر پاش ئەم مەزن بوین دێ گەلەک تشت هێنە درێیا مەدا و ئەم پێڤە مژویل بین و کەس نابیت مە فێری ڤان هەمی تشتان بکەت

ئەز:پا ل دەستپێکێ دڤێت خوە ب خواندن و نڤێسینێ ڤە مژول بکەین و دەربرینا هزر و بوچونا و نڤێسینا وان و گرنگیێ ب تشتێن دی نەدەین کو رۆژەکێ ببنە ئاریشەک و ئەم پێڤە مژویل ببین؟!

ئاشۆپ: بەلێ راستە دڤێت هۆسا بکەین و دڤێت مە کەسەک هەبیت ژمە شارەزاتر و مە فێری تشتێن باشتر بکەت بەلێ نە هۆسا بساناهیە

ئەز: پا چاوا دێ بساناهی بیت و ئەڤ تشتە بیتە راست؟!

ئاشۆپ: ما بۆچی تو خوە ناگری هەتا مەزن دبی و توە بخوە ببی ئەو کەس یێ نەها تەدڤێت و تە فێری ڤان هەمی تشتان بکەت؟!

ئەز: ئانکو ئەز هەر ژ زارۆکینیێ خوە فێر نەکم هەتا مەزن دبم و ئەز ب خوە خوە فێربکم؟!

ئاشۆپ: بەلێ، ئە هۆسا دڤێت ل دەستپێکێ مرۆڤ هزرا لسەر خوە بکەت چەوانیا گەشەکرنا خوە هەتا دگەهیتە ئاستێ پێدڤی ژ بجهــ ئینانا خەیالێن خوە!

ئەز: وەسا ژی دروستە لێ ئەز دترسم ئەز مەزن ببم و تشتەک مەزن بهێتە درێیا من دا ببیتە رێگر بۆ بجهــ ئینانا ئاشۆپێن من و ئەز پێڤە مژویل ببم!؟

ئاشۆپ: ئەو لسەر تە دمینیت و ل دەستێ تەدایە کا ئەو تشتە بێهتە درێیا تەدا یان نە و یا دی ژی ما بۆچی دێ تشتەکێ ژخوە مەزنتر کەی یان هزرەکا ژ هزرێت خوە مەزنتر کەی و کارتێکرنێ لتە بکەت؟!

ئەز: نزانم لێ هەردەم مرۆڤ ب وان تشتێن خراب ڤە دهێنە گرێدان و ئاریشێن مەزن دئیننە درێیا خوەدا نزانم ئەم مرۆڤ وەسا دکەین یان خودایێ مەیە ڤان تشتان دئینیتە درێیا مەدا!

ئاشۆپ: چجاران ڤێ هزرێ نەکە چونکی چجاران خودێ تشتەکێ وەسا زەحمەت نائینیتە درێیا بەندێن خوەدا و ئەگەر بینیت ژی ئەو بۆ وی یە دا جارەکا دی ئەوێ شاشیێ دووبارە نەکەت و ڤێ زەحمەتیێ جارەک دی نەبینیت

ژ نشکانڤە خەوەکێ خوە ل چاڤێ من دا من شیان نەمان خاتر ژ خەیالان بخوازم.

ئاشۆپ ژی ژ ژوورا من چوون و هزرا خوە ژسەرێ من هاڤێژت و نڤستن ژی هاتە مالا خوە دچاڤێن من دا دیسا خەمگینیێ ئەز هەمبێزکرم وەک چەوا شەڤ گەردوونی هەمبێز دکەت .

نزانم چەوا لبەر مۆزیکەکا خەمگین رە نڤستم

سپێدێ ژخەو هشیاربووم دەمژمێر ٨ و نیف یێ سپێدێ یە، ژ نشکانڤە هزرەکێ خوە لسەرێ

من دا و من گوت ئوهــ من دوهی ژبیرکر بێژمە خەیالا چ تشتێ باشە مرۆڤ سپێدێ دەمێ ژخەو رادبیت بکەت؟!

لێ من گوتە خوە تشتێ باش یی ئەز دزانم ئەوە مرۆڤ سپێدێ ب دێمەکێ گرنژین و گەش رابیت و قەهوەکێ ڤەخوت و هزرێن ئەرێنی بکەت ئەگەر خو چەند ژیانا مە یە نەرێنی بیت.

دەمژمێر زوو نەدچوو و من هیڤی نەدکر کەنگی ببیتە شەڤ ئەز و ئاشۆپ ئەو بابەتێ مە لسەر دئاخڤت بدوماهیک بینین.

هێشتا نەبووی شەڤ تشتەک هاتە د رۆژا من دا ئەز وەسا داگیرکرم کو سەرێ من تژی بوو ژ هزرکرنێ هەتا بوی شەڤ ژی من شیان نەبوون وان هزرا ژ سەرێ خوە دەرێخم و بچم جڤاتا خەیالان.

دزانم ئاشۆپ ل هێڤیا من بوون لێ وی کاودانێ نەفرەتی رێک بمن نەدا بچم جڤاتا ئاشۆپا و ب ڤی رەنگی ئەو ئاشۆپا جوان و ئەز بێهن فرەهــ دکرم ژمن سل بوو و چوو هەتا نهۆ ژی چ ئاشۆپەک وەک وێ نەهاتیە ژوورا من.

ژڤێ یەکێ من زانی کو هەر تشتێ باش یێ مرۆڤی هەبیت و گرنگیی پێ نەدەت ئەهاا بڤی رەنگی دێ چیت و چجاران تشتەک وەک وی دووبارە نابیت دژیانا مرۆڤی دا.

ئەو هزر و پەیڤێن دسەرێ من دا هەمی مان و دەمێ وان بسەرڤە چوو من بتنێ بەرێ خوو ددا ئەسمانی هزرێن ئەوێ ئاشۆپێ ژی رێک بمن نەددا دگەل هەیڤ و ستێران باخڤم و چ بێ مێشکیەکە مرۆڤ ئاشۆپێن سپی د دۆرهێلەکێ رەش دا بکەت،

ما دا چ بیت ئەگەر ئەو ئاشۆپێن ئەم بەری نڤستنێ دهزرا خوەدا دکەین راستیەک بن یان ژی دیمەنەک بن ژ پاشەرۆژا مە؟!

من جارەک دی دەرفەت نەدیت ئەڤان هەمی تشتان بێژمە خەیالا !

زێدەتر ببینە

بابه‌تێن ب ڤێ مژارێ ڤه‌ گرێدای

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

Back to top button
Close